Tour Du Lịch Phan Thiết Ngày Lễ 30/4 - 1/5/2019


Tour Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà - Lâu Đài Vang 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (5,19/12/2015) (Từ 5h30 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn – Phan Thiết – Sài GònTour Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà - Lâu Đài Vang 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (06/02/2016) (Từ 5h30 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn – Phan Thiết – Sài GònTour Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà - Lâu Đài Vang 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (06/02/2016) (Từ 5h30 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn – Phan Thiết – Sài Gòn


1.848.000₫

Tour Du Lịch Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (6,13,20,27/4/2019)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Mũi Né - Sài Gòn


1.990.000₫

Tour Du Lịch Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (12,26/12/2015)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Mũi Né - Sài GònTour Du Lịch Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 3,5,6,7, chủ nhật Hàng Tuần (9,10,11,12,13,14,27/2/2016)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Mũi Né - Sài GònTour Du Lịch Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 3,5,6,7, chủ nhật Hàng Tuần (9,10,11,12,13,14,27/2/2016)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Mũi Né - Sài Gòn


1.848.000₫

Tour Du Lịch Phan Thiết 2 ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (6,13,20,27/4/2019) (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Thiết - Sài GònTour Du Lịch Phan Rang 3 ngày 2 đêm

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Rang - Sài GònTour Du Lịch Phan Rang 3 ngày 2 đêm

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Rang - Sài GònTour Du Lịch Phan Rang 3 ngày 2 đêm

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Rang - Sài Gòn


1.550.000₫

Tour Du Lịch Bụi Mũi Né - Phan Thiết 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h40 - 19h00)

Phương tiện: Đi xe về xe

Lịch trình: Sài Gòn - Mũi Né/Phan Thiết – Sài GònTour Du Lịch Phan Thiết - Phan Rang 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Thứ Sáu Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Thiết - Phan Rang - Vĩnh Hy - Ninh Chữ - Sài GònTour Du Lịch Phan Thiết - Phan Rang 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Thứ Sáu Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Thiết - Phan Rang - Vĩnh Hy - Ninh Chữ - Sài GònTour Du Lịch Phan Thiết - Phan Rang 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Thứ Sáu Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Thiết - Phan Rang - Vĩnh Hy - Ninh Chữ - Sài Gòn


Vietfuntravel support

ĐANG CHUYỂN TRANG ĐÍCH

Thực hiện sau 5 giây...

LÊN ĐẦU TRANG