Lễ 30/4 - 1/5/2014 được nghỉ mấy ngày ?

  • Tue, 04/03/2014

Thủ tướng đã xét duyệt đề nghị của Bộ Lao động – thương binh và xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần trong dịp lễ 30/4 – 1/5/2014 đối với cán bộ và công nhân, viên chức.

TƯ VẤN
  • +84 (0)

  • +84 (0)

ĐẶT TOUR
  • +84 (08)

  • +84 (08)

  • +84 (08)

  • +84 (08)

  • +84 (08)

  • +84 (08)

ĐANG CHUYỂN TRANG ĐÍCH

Thực hiện sau 5 giây...

LÊN ĐẦU TRANG