Hotline:
+84 (0) 909 759 479
Hoặc:
+84 (08) 2240 6474
Giải phóng Miền Nam 30/4

NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4

Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo là một trong những cuộc kháng chiến kéo dài nhất, oanh liệt nhất và đã chiến thắng vẻ vang, trọn vẹn.

Mùa Xuân năm 1975, nhân dân ta đã đánh dấu một mốc son chói lọi trong tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; sau 55 ngày đêm tiến công và nổi dậy nhân dân ta đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xe tăng quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập

 

Sau năm 1973 và 1974, cục diện chiến trường miền Nam đã thay đổi một cách căn bản, có lợi cho quân địch ta. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng, tháng 10-1974 và đầu năm 1975, đã kịp thời đánh giá đúng lực lượng giữa ta và địch, vạch rõ sự xuất hiện thời cơ lịch sử và hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt mùa Xuân năm 1975.

Nghiên cứu kế hoạch chiến đấu

 

Sau một tháng tổng tiến công và nổi dậy, quân dân ta đã giành toàn thắng trong 2 chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, giải phóng hơn nữa đất đai miền Nam,chiếm giữ một khối lượng lớn vật chất trang bị phương tiện chiến tranh. Các lực lượng vũ trang của quân dân ta đã trưởng thành nhanh chóng.

Giải phóng Huế

 

  • Ngày 9/4 quân ta tấn công Xuân Lộc, một căn cứ phòng thủ của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông. Tại đây đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt.
  • Ngày 16/4 quân ta phá vỡ tuyến phòng thủ của địch ở Phan Rang.
  • Ngày 21/4 toàn bộ quân địch ở Xuân Lộc tháo chạy. Cũng ngày này Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố từ chức Tổng thống.
  • 17h ngày 26/4 quân ta được lệnh nổ súng mở đầu chiến dịch. Tất cả các hướng vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào Sài Gòn.
  • Đúng 0h ngày 29/4/1975, các binh đoàn chủ lực hùng mạnh của quân ta từ nhiều hướng đồng loạt tổng tiến công vào Sài Gòn - sào huyệt cuối cùng của kẻ thù.

Với ưu thế áp đảo quân ta ào ạt tiến công, vừa bao vây tiêu diệt địch ở vòng ngoài, vừa nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu quan trọng ở bên trong. Lực lượng tại chỗ và quần chúng trong và ngoài thành phố đã nổi dậy, phối hợp với các binh đoàn chủ lực.

Sáng ngày 30-4, quân ta đánh thẳng vào trung tâm thành phố, nhanh chóng chiếm phủ tổng thống ngụy. Ngụy quyền trung ương ở Sài Gòn đã tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 lá cờ cách mạng bay phấp phới tung trên nóc Dinh Độc Lập.

Cờ cách mạng bay phất phới trên nóc Dinh Độc Lập

 

Với đại thắng mùa Xuân 1975, một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc đã được mở ra- kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hào khí mùa Xuân 1975 mãi mãi cổ vũ cho các thế hệ người Việt Nam quyết tâm gìn giữ nền độc lập thống nhất-  đó là thành quả của các thế hệ cha anh đã đổ biết bao xương máu mới giành được.

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu đại thắng mùa Xuân 1975 là bản hùng ca có ý nghĩa sâu sắc: động viên toàn thể dân tộc Việt Nam hôm nay vững bước trên con đường xây dựng đất nước theo mục tiêu " dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" để đưa nước ta ra khỏi tình trạng một nước nghèo, chậm phát triển và cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với ý chí tự lực tự cường - sự thông minh sáng tạo và lòng quả cảm của người Việt Nam đã làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử - sự đoàn kết và sức mạnh cả dân tộc trong trận thắng đó đã và đang được mọi người con của nước Việt hôm nay tăng cường đoàn kết, nêu cao niềm tự hào, tăng cường xây dựng đất nước giàu mạnh, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.