Hiển thị:
Lễ 30/4 là ngày gì ?

Lễ 30/4 là ngày gì ?

  • Tue, 04/03/2014

Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, thường được gọi là ggày 30 tháng Tư, ngày giải phóng miền Nam, ngày thống nhất đất nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa.

Vietfuntravel support

ĐANG CHUYỂN TRANG ĐÍCH

Thực hiện sau 5 giây...

LÊN ĐẦU TRANG